@

SZÉPPRÓZA
regény
regény
regény
regény
regény
regény
regény
regény
Esszéregény
Utójáték, regény
Kisregény
Regény
Elbeszélések
Regény
Történet - töredékekben
Regény
Történetek

ESSZÉKÖTETEK

A nyelv és a vers születése
A kisgyermek és a valóság
Vázlatok a gyermek világáról
Szinopszis
Napi kritikák


MESEKÖNYVEK
Mesterdetektív-történetek gyerekeknek
Meseregény
Meseregény
Két meseregény
Meseregény
Szinopszis
Napi kritikák
A szerzőé a szó
Huszonkét éves koromban úgy vélekedtem, hogy induló író feladata (kisebbségi helyzetben: minden fiatal íróra kirótt közösségi adó) a helyzet következetes kritikai számbavétele. Úgy véltem, két-három év alatt egy fiatalember mindent számbavehet, elemezhet és kritikailag minősíthet. Végül nem két-három évig, hanem majdnem egy évtizeden át írtam "napi kritikákat". Ezekből válogattam egy kötetre valót 1981-ben. A szinopszis szó elsődleges jelentése: áttekintés. Napi kritikai őrületem hátteréről és termékeiről bővebben: TORZMAGYAR c. könyvemben (KŐTÁBLÁK ÉS KRITIKÁK).
Tartalom
I. KORSZERŰSÉG ÉS KÖRÜLMÉNYEI
Líra, köznyelv, történelem
A viszonylagosság költészete avagy a rím enciklopédiája
Tartós szavak tájai felé
A "félszóképektől" a költői "beszédig"
A szokványosság buktatói
A kenyér nemcsak szimbólum
A költői szó józansága
Öregek könyve
Könyvméretű vers
Út a "vers mögé"
Egy kötet - és a fiatalok
Képeskönyveink
Vers és dallam
II. A HŰSÉG MŰVÉSZETE
"Kapunyitogatás"
"Igazat beszélő csöndesség"
A trombita mint ecsetvonás
"A napirenden jelentős, égető problémek"
III. AZ EPIKA LEHETŐSÉGEI
Az epika elveszettnek hitt lehetősége - és a regény
Kérdés és felelet
Regény és őszinteség
Idegen lény sorsához kötődni
Az idő sodrában
Jelen, múlt, jövő
Esztétikum és kuriózum
Az indoklás kényszere
Miniatűrök
Egypercnyi élet
A bűvös kör ostroma
Kulisszatitkok
Csendes hétköznapok és csodák
Stílusérzék, ötlet, novella
Mesék útja
"Kétélű" mesék
IV. ELSŐSZEMÉLYBEN
A mi új és talán különös elsőszemélyes irodalmunk
Késői ajándék
Így jöttünk
"Séta" regény és valóság körül
Emlékek ereje és spontaneitása
Egyenletek és megoldások
Igény és lehetőség
Adósságtörlesztő emlékezés
V. A MŰ ÉLNI AKAR
A kritika dilemmái
Irodalom és közélet
Az esszé komolysága
Örök jelenidő
Az ismertetés nem megoldás
Két szempont közt ingázva
Drámatörténeti adatták
VI. KÉRDŐJELEK
A népszerű Jókai
Utóirat egy recenzióhoz
Móricz igazmondása
Jegyzet az illusztráló történelmi drámáról és kötelességéről
Válasz Sütő Andrásnak
Az irodalom és a jövő
Ha a gyilkos meg sem született, mi a teendő?
VII. FÜGGELÉK
Fiatalok irodalma: a jövő irodalma
Hol a műhely?
"Tiszta sor"
Visszhang
Sz?cs István: Napi kritikák
El?re(Bukarest)
1981. okt. 7.
Szász László: A magányos kísérlet felelőssége
Igaz Szó()
1982/5
Puskás Tivadar: Utópia egy arcról
Utunk()
1982 febr. 19.
Pomogáts Béla: Könyvek a romániai magyar irodalomról
()
Itk 1983.