@

SZÉPPRÓZA
regény
regény
regény
regény
regény
regény
regény
regény
Esszéregény
Utójáték, regény
Kisregény
Regény
Elbeszélések
Regény
A megfigyelő
Történet - töredékekben
Regény
Történetek

ESSZÉKÖTETEK

A nyelv és a vers születése
A kisgyermek és a valóság
Vázlatok a gyermek világáról
Napi kritikák


MESEKÖNYVEK
Mesterdetektív-történetek gyerekeknek
Meseregény
Meseregény
Két meseregény
Meseregény
A megfigyelő
Történet - töredékekben
A szerzőé a szó
A MEGFIGYELŐ (Történetek - töredékekben, Kriterion Kiadó) 1987-ben jelent meg, és - ilyen is volt Árkádiában! - korábban, mint terveztem. Azokban az években nagyon foglalkoztatott, hogyan írnék-írhatnék, ha ezt szabadon tehetném (ha nem Ceausescu Romániájában élnék). Amikor rátaláltam HERBERT QUAIN-re, vele, általa egy kiutat, egy ösvényt is találtam. Az elágazó ösvényeket azóta is járom. 1987-ben azért kényszerültem közreadni egy kötetnyi Herbert Quain történetet, mert a Kriterion Kiadó igazgatója erre az évre látatlanban betervezte az Utójáték c. regényemet (miután becsületszavamat adtam, hogy az létezik, és időben leadom). A tervet "fenn" jóváhagyták. Az UTÓJÁTÉK azonban kiadhatatlan volt, Domokos majdnem felképelt, hogy éppen vele szórakozom, és azt követelte, tegyek le eléje egy kiadható könyvet, mert hanem elvész egy tétel a jóváhagyott kiadói tervből, márpedig adott helyzetben ez bűn a romániai magyar irodalom ellen. Igaza volt. Bevittem Herbert Quain írásai(m)ból A MEGFIGYELŐ címen annyit, amennyit kereknek itéltem, és úgy gondoltam, hogy az elképzelése(em) lényegét is hozza.
Tartalom
A befejezetlen jelenség
UTÓVÉD (regény)
Arriergarde folyóirat
A Gólem
Visszhang
Híd (Újvidék)
1988. május, 693-695. o.
Utunk (Kolozsvár)
1989. május 19.
Jelenkor ()
0000-00-00
Piszár Ágnes: Közép-Európai pampák
Harmadkor()
1989./10.
Bogdán László: Történetváltozatok
A Hét(Bukarest)
1988. márc. 17.
Varga Sándor: Aki irigyli az eszkimókat
Vörös Zászló()
1988. márc. 5.
Pertőczi Éva:
Magyar Nemzet()
1988. márc. 28.