@

PROZĂ
Progéria
Történetek
Regény
Történet - töredékekben
Regény
Elbeszélések
Regény
Kisregény
Utójáték, regény
Esszéregény

ESEURI

Napi kritikák
Vázlatok a gyermek világáról
A kisgyermek és a valóság
A nyelv és a vers születése


CĂRŢI PT. COPII
Meseregény
Két meseregény
Meseregény
Meseregény
Mesterdetektív-történetek gyerekeknek
Progéria
Történetek
A szerzőé a szó
A PROGÉRIA (Történetek, Dacia Kiadó) 1982-ben jelent meg, ez volt az első prózakötetem, benne egy kisregény (1977-ben fejeztem be) és néhány novella, azokat még a "húszas éveim" - az 1970-es évek - legelején írtam. 1974-ben készen állt egy prózakötetem, de akkor már viharzott körülöttem a világ: még egyetemi hallgatóként, "mellékesen" kritikákat is publikálni kezdtem, és szükségesnek véltem az irodalmi környezet szigorú kritikai számbavételét, amelyre amúgy igazából csak az irodalomba éppen belenövő, tehát azt elkerülhetetlenül számbavevő fiatal írók képesek. Kritikai programom őrületében heti 2-3 kritikát (ifjonti módon éleseket!) írtam, napilapokba, folyóiratokba. Közvetlen "eredmény": hihetetlen sértődések, viták. E viták dimenzióiról lásd Torzmagyar c. könyvem Kőtáblák és kritikák fejezetét. Bezárultak előttem a kapuk. Nem panaszképpen említem, hanem a tények kedvéért. A kialakult helyzet az írásban nem gátolt, csupán a könyveim kiadásában. Ez talán még hasznomra is vált. Ebben az 1982-es kötetben aztán tíz évnyi késéssel közreadhattam ezt-azt.
Tartalom
PROGÉRIA (kisregény)
ARCHIMÉDÉSZ TÜKREI (novellák)
Archimédész tükrei
Kőműves Kelemen
Pilátus
Fehér fenyők
Keresztes hadjárat
Visszhang
Utunk (Kolozsvár)
1983-02-18
Igaz Szó (Marosvásárhely)
1983/8
Előre (Bukarest)
1982-12-15
Fáklya (Nagyvárad)
1982-11-29
Berkes Erzsébet: Külhoni olvasmányok
Élet és Irodalom(Budapest)
1983 május 13