Szinopszis

ELŐSZÓ HELYETT

      A hetvenes évek közepe táján írott kritikáim egy részét tartalmazza ez a kötet. Melynek címét és alcímét illetően, úgy érzem, egy-két felvilágosítással kell szolgálnom.
      A könyv írásainak műfaját "napi kritiká"-ban jelöltem meg. Ami ez annyi lekicsinyléssel emlegetett megnevezés mögött van - számomra: műfaj és program. Mindig úgy vélekedtem, hogy kritikát csak úgy érdemes művelni, ha az folyamatosságában is következetes lehet.
      Könyvről könyvre, hétről hétre rendszeresen nyomon kísérni a megjelenéseket - mi más, ha nem "napi kritika"?
      Hogyan válhat ez a műfaj programmá is?
      A folyamatosság vállalásával. Így az egyes kritika (műfaj) egy átfogó, hosszú távú kritikai kísérlet (program) része.
      Napi kritikáimból készült jelen válogatás fölé ezért merészeltem ezt a címet írni: szinopszis. Azaz: áttekintés. A hetvenes évek közepe tájának romániai magyar irodalmáról. Nem utólagos és mindenre kiterjedő felmérés, hanem az "egy az egyhez" kockázatát vállaló, az irodalommal együtt körvonalazódó vázlat.
      E könyv címmel a kritizálás általam követett módszerét is jelezni szeretném. Az egyes kritika is "szinopszis": elsősorban a mű érvényes feltárása szeretne lenni, hogy többé-kevésbé vitathatatlanná elemzett tényekre alapozza az akár vitatható ítéletet, személyes kritikusi viszonyulást.
      A kritikus tehát: többszörös értelemben "szinoptikus". Úgy is, hogy beáll a kritika művelőinek sorába, s velük párhuzamosan ír ugyanarról a "tárgyról", esetünkben a romániai magyar irodalomról. Véleményei ezért még csak kizárólagosak sem lehetnek - csupán árnyalatok a lehetséges összképhez. Megközelítések, vázlatok...
      Jelen kötet írásairól még csak ennyit: mindjárt a bírált könyvek megjelenése után készültek, ezért közlésük dátumát külön nem tüntetjük fel.