Progéria

Messzer László:Kedvelt olvasmány fiataloknak
Fáklya
1982-11-29


Egy kisregényt és hét novellát tartalmaz Szávai Géza most megjelent kötete. A kisregény már címével találgatás elé állítja az olvasót, s a magyarázatot benne találjuk meg, amennyiben a gyermekkori testi és lelki fejlődés súlyos zavarait, a korai elöregedést jelöli. Esetünkben az eseményeket első személyben elbeszélő főhős korán elhunyt bátyja, Bence, a példakép szenvedett e betegségben, és személye, gondolkodásmódja, véleményei az élet dolgairól minduntalan visszatérnek, bár kevésbé befolyásolják hősünk életvitelét, döntéseit. Egy feltörekvő, a társadalomban érvényesülését kereső és megtaláló személyiség ő, aki akaratát kevés sikerrel tudja környezetére is rákényszeríteni s végül is megalkuszik nevelt lánya terveivel, így találja meg a már-már széthulló családban helyét s talán a boldogságát is.

Nagyobb hatást az olvasóra a novellák gyakorolnak, ezek mindegyike rendkívül csiszolt stílusban íródott, eszmeiségük áttetszően tiszta emberi törekvések hordozója, akár Arkhimédészről, akár a falusi Pilátusról vagy Kőműves Kelemen történetéről vall. Mert ezek a történetek valóban vallomások helyreállásáról, szépre, jövő-építkezésre törekvésekről. Mélyükön tragédiák sodorják az emberi sorsokat a megtisztulás irányába.

Igen komoly érdeme Szávai Géza írásainak, hogy sehol nem találunk bennük fölösleges jelzőt, hasonlatot, példaszerű fegyelem irányít itt mindent, a székely nyelvi ízek is éppen csak itt-ott tapinthatók ki, túlbeszélésnek nyomát sem leljük, érthető, ha a nyelvi tisztaságot, szépséget keresők örömmel veszik kezükbe ezt könyvet. Sok ilyen olvasmányt kívánunk magunknak.